czwartek, 9 maja 2019

Pusty las

"Tylko kosić tu przychodzą, to, co tamci posiali, i kopać ziemniaki, które tamci posadzili. Aż z Gorlic i Siedlisk, z Moszczenicy, Bobowej i Łużnej, nic nie pójdzie na zmarnowanie, co z tego, że teraz polskie ręce zbierają owoce pracy rąk rusińskich? Ale osiedlać się tu nikt nie chce, dlatego decyzją Ministerstwa Rolnictwa dawne pastwiska i łąki, po których przez stulecia chodzili ze stadami moi dawni sąsiedzi, stopniowo zostają zalesione. Tam, gdzie kiedyś kwitły łąki i stały szałasy, w których tętniło latem życie wsi, wyrastają teraz najpierw jako przedplon sosny, a po nich, gdy je wykarczowano – karpackie świerki i jodły. Dziś linia ich występowania odsłania przed czujnym okiem zasięg starego osadnictwa."
Lipowiec (fot. N. Tokarczyk 2017)
Radocyna (fot. N. Tokarczyk 2016)

"W przepastnej dolinie Ciechanii przyroda całkowicie zawłaszczyła resztki łemkowskiego świata, na powierzchni zostawiając tylko kilka krzyży i ukryty na zboczu stary cmentarz."
Lipowiec (fot. N. Tokarczyk 2017)
Oba powyższe cytaty pochodzą z książki Moniki Sznajderman "Pusty las", którą Wam bardzo polecam. Bo za przemianami, jakie zaszły w krajobrazie Beskidu Niskiego, stoją nie tylko wielka historia i polityka, ale też losy poszczególnych mieszkańców tych ziem — zwykłych, prostych ludzi.
Pusty Las (fot. N. Tokarczyk 2019)

czwartek, 25 kwietnia 2019

Audio Tatry - Pasterstwo

"Na Świętego, na Wojciecha,
U nas w polu już pociecha,
Ale w górach ledwo taje,
I zaledwo jar nastaje,
A na Świątki, na Zielone,
Szumią majem świeże lasy,
Owce w góry wypędzone,
W halach schodzą się juhasy:
Stary baca rej im wodzi,
Pies liptowski strzeże owiec,
A przez lato juhas zbrodzi
Każdy potok i manowiec."

Wincenty Pol  Pieśń o ziemi naszej

Jeśli jeszcze nie znacie, polecam Audio Tatry, a szczególnie załączony odcinek, gdzie możecie posłuchać co nieco o pasterstwie w Tatrach.

Stawy bobrowe

Okazuje się, że nie tylko człowiek powoduje przekształcenia krajobrazu. Idealny tego przykład można zaobserwować w Szczawie, tuż przy samej DW968. W miejscu, gdzie jeszcze kilka lat temu była podmokła łąka (widoczna na jednym z ostatnich zdjęć, pochodzącym z Google Street View), obecnie znajdują się stawy bobrowe z kaskadowo ułożonymi tamami i pokaźnym żeremiem.
Staw bobrowy z żeremiem w dolinie kamienicy w Szczawie (fot. N. Tokarczyk, 2019)

Jedna z kaskadowo ułożonych tam (fot. N. Tokarczyk, 2019)
Staw bobrowy (fot. N. Tokarczyk, 2019)

Staw bobrowy (fot. N. Tokarczyk, 2019)
Źródło: Google Street View 2012
A poniżej rozlewisko na jednej z łąk w okolicy nieistniejącej już wsi Ciechania w Magurskim Parku Narodowym.
Bobrowa tama w okolicy Ciechani (fot. N. Tokarczyk, 2014)

Bobrowa tama w okolicy Ciechani (fot. N. Tokarczyk, 2014)