niedziela, 4 grudnia 2016

Najpiękniejsze polany w Karpatach – Stumorgowa

Położona pod szczytem Mogielicy polana Stumorgowa (Stumorgi, Hala Mogielica) jest największą i jedną z najbardziej widokowych polan w Beskidzie Wyspowym. Jej nazwa pochodzi od historycznej jednostki powierzchni, zwanej morgiem. Gdyby sugerować się nazwą, można by oszacować, że jej powierzchnia wynosiła niegdyś około 50 ha. W rzeczywistości polana była jednak dużo większa.

Źródło: Wierchy 20 (1950-1951)

W przeszłości wypasali tu stada owiec mieszkańcy Jurkowa, stało też kilka szałasów pasterskich. Część polany była także użytkowana jako grunty orne. W l. 70. XX w. Zarząd Główny PTTK planował na polanie Stumorgowej budowę bacówki turystyki kwalifikowanej. Ze względów finansowych pomysł ten nie został jednak nigdy zrealizowany. Występujące tu m.in. górskie murawy bliźniczkowe (Nardion) są obecnie wypierane przez borówczyska, a nieużytkowana polana niestety coraz silniej zarasta.
Polana Stumorgowa w Beskidzie Wyspowym (fot. N. Tokarczyk, 2015)

Polana Stumorgowa w Beskidzie Wyspowym (fot. N. Tokarczyk, 2008)

Źródła informacji:
Gacek D., 2001, Beskid Wyspowy. Wyd. PTTK "Kraj", Warszawa
Loch J., Staszyńska K., Strategia zarządzania dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Gorczańska”, IOP PAN, Kraków

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz