piątek, 4 listopada 2016

Dlaczego warto chronić karpackie łąki?

Czy warto chronić karpackie łąki, skoro stanowią one zbiorowiska powstałe na skutek działalności człowieka? Może lepiej pozostawić je naturalnym procesom sukcesji leśnej?

Zachęcam do obejrzenia przemówienia Księcia Karola zatytułowanego: "Zanikanie łąk kośnych w Europie - co tracimy i co możemy zrobić?", przygotowanego z okazji seminarium w Parlamencie Europejskim, które odbyło się w 2012 roku.


Olbrzymia rola łąk wynika z ich wysokiej bioróżnorodności oraz dostarczanych usług ekosystemowych:

- zaopatrzeniowych (zasoby żywieniowe, genetyczne, medyczne, bioenergetyczne)
- regulacyjnych (ochrona przed erozją gleby, regulacja przepływu wody, sekwestracja
  dwutlenku węgla, ochrona przed szkodnikami, zapylanie)
- siedliskowych (zapewnianie siedlisk dla licznych gatunków, ochrona puli genowej)
- kulturowych (walory estetyczne i rekreacyjne, inspiracje dla sztuki)

Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej na temat usług ekosystemowych świadczonych przez łąki, polecam publikację:

Hönigová I., Vačkář D., Lorencová E., Melichar J., Götzl M., Sonderegger G., Oušková V., Hošek M., Chobot K., 2012. Survey on grassland ecosystem services. Report to the EEA – European Topic Centre on Biological Diversity. Prague: Nature Conservation Agency of the Czech Republic

PS: Czy zwróciliście uwagę na karpacki wątek przemówienia?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz