środa, 9 listopada 2016

Zarastanie łąk – to dzieje się na naszych oczach...

Archiwalne oraz współczesne zdjęcia lotnicze stanowią bardzo dobre źródło informacji na temat zmian powierzchni karpackich łąk. W wielu przypadkach pozwalają cofnąć się w czasie do początku l. 50. XX w., kiedy to łąki były intensywnie użytkowane. Z analiz prowadzonych na podstawie zdjęć lotniczych wynika, że w ciągu ostatniego półwiecza powierzchnia polan reglowych zmniejszyła się aż o 45% w Tatrach oraz o 32% w reglu górnym w Gorcach.

Sukcesja lasu postępuje w wielu przypadkach tak szybko, że zmiany można dostrzec gołym okiem już po kilku latach. Zobaczcie sami.

Zdjęcia przedstawiają polanę Gorc Młynieński w Gorcach w 2011 i 2015 roku (fot. N. Tokarczyk)
Informacje na temat zmian powierzchni polan zaczerpnęłam z:

Bukowski M., 2009. Dynamika zarastania polan tatrzańskich, [w:] M. Guzik (red.), Długookresowe zmiany w przyrodzie i użytkowaniu TPN, s. 15-32
Tokarczyk N., 2012. Zmiany powierzchni górnoreglowych polan gorczańskich w latach 1954-2003. Prace Geograficzne UJ, 128, s. 7-16

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz