niedziela, 15 stycznia 2017

Carynki i "jelenie polany"

Pozostając w tematyce bieszczadzkiej, warto zauważyć, że również śródleśne polany mają w Karpatach Wschodnich swoją lokalną nazwę – carynki. Wojciech Krukar wskazuje na rumuńską etymologię tego określenia (rum. tarina – pole uprawne).

Zamieszczone poniżej zdjęcia przedstawiają polany (carynki), położone w strefie górnej granicy lasu na południowo-zachodnich stokach Krzemienia. Są to tzw. "jelenie polany". Powstały one na skutek działalności pasterskiej i były wykorzystywane jako pastwiska i łąki kośne. Po zaprzestaniu ich użytkowania, są chronione przed wtórną sukcesją lasu przez jelenie, sarny i żubry – pasące się tu i zgryzające młode sadzonki drzew i krzewów. Na mapie Bieszczadów Wysokich autorstwa Wojciecha Krukara noszą one nazwę Prysłopy.

 "Jelenie polany" na stokach Krzemienia (fot. N. Tokarczyk, 2013)

"Jelenie polany" na stokach Krzemienia (fot. D. Celiński-Mysław, 2014)

Źródła informacji:
Holly G., Winnicka B., Winnicki T., 2003. Ścieżka przyrodnicza "Rozsypaniec-Krzemień". Przewodnik, Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny BdPN, Ustrzyki Dolne.
Krukar W., Przyczynek nazewniczy do historii osadnictwa dorzecza górnego Sanu: http://web.archive.org/…/www.bibliot…/www/pdf/przyczynek.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz