piątek, 10 marca 2017

Militarne zagadki Hali Kamińskiego

Przeglądanie zdjęć lotniczych może być źródłem wielu ciekawych obserwacji – nie tylko natury przyrodniczej. Spoglądając "z lotu ptaka" na Halę Kamińskiego w Beskidzie Żywieckim można dostrzec w jej szczytowej partii grupę świerków, układających się w dość nietypowy kształt.

Analiza historii tego regionu pozwala nam bardzo szybko znaleźć odpowiedź na temat genezy tego kształtu. Otóż... świerki wkroczyły do dawnych okopów, gdzie mogły swobodnie rosnąć – w mniejszym stopniu narażone na koszenie lub zgryzanie.

Okopy, o których mowa, zostały wybudowane w 1944 roku przez hitlerowców wobec widma nadchodzącej ze wschodu Armii Czerwonej. W tym okresie przez Halę przebiegała granica między III Rzeszą a Generalną Gubernią. Umocnienia nie zostały jednak nigdy wykorzystane, gdyż walki nie dotarły w ten rejon.
                                                                                          

Hala Kamińskiego (fot. J. Tokarczyk, 2008)

Hala Kamińskiego była w przeszłości wypasana. Do czasów obecnych nie zachował się jednak żaden ze stojących tu drewnianych szałasów pasterskich.Hala Kamińskiego (fot. J. Tokarczyk, 2008)

Źródło informacji:
Krzywda P., 2001. Grupa Babiej Góry. Beskid Żywiecki cz. III. Wyd. PTTK "Kraj", Warszawa.
*Ortofotomapa pochodzi z zasobów CODGiK (2009)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz